LCOV - code coverage report
Current view: top level - wannier/uhu - wann_uHu_soc.F (source / functions) Hit Total Coverage
Test: combined.info Lines: 0 196 0.0 %
Date: 2019-09-08 04:53:50 Functions: 0 1 0.0 %

     Line data  Source code
    1       : c*****************************************c
    2       : c  Spin-orbit coupling cont. to uHu   c
    3       : c < u_{k+b1} | V_{k}^{soc} | u_{k+b2} > c
    4       : c*****************************************c
    5       : c  Routine to set up T(lm,lmp) for all c
    6       : c  pairs (b1,b2) and every atom n    c
    7       : c*****************************************c
    8       : c        J.-P. Hanke, Dec. 2015  c
    9       : c*****************************************c
   10       :    MODULE m_wann_uHu_soc
   11       :    CONTAINS
   12      0 :    SUBROUTINE wann_uHu_soc(
   13       :   >         input,atoms,
   14      0 :   >         ntypd,jmtd,lmaxd,jspd,ntype,dx,rmsh,jri,lmax,
   15       :   >         natd,lmd,lmplmd,neq,irank,nlod,llod,loplod,
   16      0 :   >         ello,llo,nlo,lo1l,l_dulo,ulo_der,f,g,flo,f_b,
   17      0 :   >         g_b,flo_b,kdiff,kdiff2,nntot,nntot2,
   18      0 :   >         bmat,bbmat,vr,epar,jspin,
   19      0 :   >         jspin_b,jspins,l_spav,theta,phi,alph,beta,
   20       :   >         l_noco,l_skip_loc,
   21      0 :   <         tuu,tud,tdu,tdd,tuulo,tulou,tdulo,tulod,tuloulo)
   22       : 
   23       :    USE m_intgr, ONLY : intgr0
   24       :    USE m_sphbes
   25       :    USE m_ylm
   26       :    USE m_gaunt, ONLY: gaunt1
   27       :    USE m_sointg
   28       :    USE m_constants
   29       :    USE m_wann_uHu_soc_tlo
   30       :    USE m_types
   31       :    USE m_anglso
   32       : 
   33       :    IMPLICIT NONE
   34       : 
   35       :    REAL :: sgml
   36       :    EXTERNAL sgml
   37       : C   .. Intrinsic Functions ..
   38       :    INTRINSIC abs,cmplx,max,mod
   39       : 
   40       :    TYPE(t_input),INTENT(IN)  :: input
   41       :    TYPE(t_atoms),INTENT(IN)  :: atoms
   42       : 
   43       : C   .. Scalar Arguments ..
   44       :    LOGICAL, INTENT (IN) :: l_noco,l_skip_loc
   45       :    INTEGER, INTENT (IN) :: ntypd,jmtd,lmaxd,jspd,jspins
   46       :    INTEGER, INTENT (IN) :: lmd,lmplmd,ntype,irank,jspin,jspin_b
   47       :    INTEGER, INTENT (IN) :: nlod,llod,loplod,natd
   48       :    INTEGER, INTENT (IN) :: nntot,nntot2
   49       :    REAL,  INTENT (IN) :: theta,phi
   50       : C   ..
   51       : C   .. Array Arguments ..
   52       :    COMPLEX, INTENT (INOUT):: 
   53       :   >    tdd(0:lmd,0:lmd,ntypd,nntot*nntot2),
   54       :   >    tdu(0:lmd,0:lmd,ntypd,nntot*nntot2),
   55       :   >    tud(0:lmd,0:lmd,ntypd,nntot*nntot2),
   56       :   >    tuu(0:lmd,0:lmd,ntypd,nntot*nntot2)
   57       :    COMPLEX, INTENT (INOUT)::
   58       :   >    tdulo(0:lmd,nlod,-llod:llod,ntypd,nntot*nntot2),
   59       :   >    tuulo(0:lmd,nlod,-llod:llod,ntypd,nntot*nntot2),
   60       :   >    tulou(0:lmd,nlod,-llod:llod,ntypd,nntot*nntot2),
   61       :   >    tulod(0:lmd,nlod,-llod:llod,ntypd,nntot*nntot2),
   62       :   >    tuloulo(nlod,-llod:llod,nlod,-llod:llod,ntypd,nntot*nntot2)
   63       :    INTEGER, INTENT (IN) :: llo(nlod,ntypd),nlo(ntypd)
   64       :    INTEGER, INTENT (IN) :: lo1l(0:llod,ntypd),neq(ntypd)
   65       :    INTEGER, INTENT (IN) :: jri(ntypd),lmax(ntypd)
   66       :    INTEGER, INTENT (IN) :: ulo_der(nlod,ntypd)
   67       :    REAL,  INTENT (IN) :: alph(ntypd),beta(ntypd)
   68       :    REAL,  INTENT (IN) :: dx(ntypd),rmsh(jmtd,ntypd)
   69       :    REAL,  INTENT (IN) :: ello(nlod,ntypd,max(jspd,2))
   70       :    REAL,  INTENT (IN) :: epar(0:lmaxd,ntypd,max(jspd,2))
   71       :    REAL,  INTENT (IN) :: vr(jmtd,ntypd,jspd)
   72       :    REAL,  INTENT (IN) :: f (ntypd,jmtd,2,0:lmaxd),
   73       :   >            g (ntypd,jmtd,2,0:lmaxd),
   74       :   >            f_b(ntypd,jmtd,2,0:lmaxd),
   75       :   >            g_b(ntypd,jmtd,2,0:lmaxd),
   76       :   >            flo (ntypd,jmtd,2,nlod),
   77       :   >            flo_b(ntypd,jmtd,2,nlod)
   78       :    REAL,  INTENT (IN) :: bmat(3,3),bbmat(3,3)
   79       :    REAL,  INTENT (IN) :: kdiff (3,nntot)
   80       :    REAL,  INTENT (IN) :: kdiff2(3,nntot2)
   81       :    LOGICAL, INTENT (IN) :: l_dulo(nlod,ntypd),l_spav
   82       : C   ..
   83       : C   .. Local Scalars ..
   84       :    REAL gs,rk1,rk2,socscreen_fac
   85       :    REAL gc1,gc2,c,e,r0
   86       :    REAL t0,t1,t11,t22,t33,t44,t55,t66
   87       :    COMPLEX cil,cci,cciljj1,ciljj2,fac1,fac2,fac3,dump1,dump2
   88       :    INTEGER i,l,l2,lh,lm,lmp,lp
   89       :    INTEGER lp1,lpl,m,mp,mu,n,nh,noded,nodeu,nrec,na,ne
   90       :    INTEGER ljj1,ljj2,mjj1,mjj2
   91       :    INTEGER ltil1,mtil1,mtil2
   92       :    INTEGER mlo, mlolo, iu, indexx
   93       :    INTEGER lmini,lmini2, lmaxi,lmaxi2,lmx,lmx2
   94       :    INTEGER ll,llp,lljj1,lljj2,lmjj1,lmjj2
   95       :    INTEGER lltil1,lmtil1,lmtil2,sp1,sp2
   96       :    INTEGER mmin,mmax,lwn, ikpt_b,ikpt_b2
   97       :    LOGICAL l_socscreen
   98       : C   ..
   99       : C   .. Local Arrays ..
   100      0 :    REAL, ALLOCATABLE :: dvd(:,:,:,:,:),dvu(:,:,:,:,:)
   101      0 :    REAL, ALLOCATABLE :: uvd(:,:,:,:,:),uvu(:,:,:,:,:)
   102      0 :    REAL, ALLOCATABLE :: p(:,:,:),p_b(:,:,:),q(:,:,:),q_b(:,:,:)
   103      0 :    REAL, ALLOCATABLE :: x(:)
   104      0 :    REAL, ALLOCATABLE :: jlpp(:),jj1(:,:),jj2(:,:)
   105      0 :    REAL, ALLOCATABLE :: v0(:),vso(:,:)
   106       :    REAL :: bpt(3),bpt2(3),bkrot(3)
   107      0 :    COMPLEX, ALLOCATABLE :: yl1(:),yl2(:)
   108      0 :    COMPLEX, ALLOCATABLE :: angso(:,:,:)
   109       :    INTEGER :: ispjsp(2)
   110       :    DATA ispjsp/1,-1/
   111       : 
   112       : #if (defined(CPP_MPI) && !defined(CPP_T90))
   113       :    INCLUDE 'mpif.h'
   114       :    INTEGER ierr(3)
   115       : #endif
   116       : 
   117      0 :    t11 = 0.; t22 = 0.; t33 = 0.; t44 = 0.; t55 = 0.; t66 = 0.
   118      0 :    cci = cmplx(0.0,-1.0)
   119      0 :    c = c_light(1.0)
   120      0 :    sp1 = ispjsp(jspin)
   121      0 :    sp2 = ispjsp(jspin_b)
   122       : 
   123      0 :    l_socscreen = .false. ; socscreen_fac = 1.0
   124      0 :    INQUIRE(file='socscreen',exist=l_socscreen)
   125      0 :    IF(l_socscreen) THEN
   126      0 :    OPEN(757,file='socscreen')
   127      0 :    READ(757,*)socscreen_fac
   128      0 :    CLOSE(757)
   129      0 :    IF(irank.eq.0) write(*,*)'socscreen with factor',socscreen_fac
   130       :    ENDIF
   131       : 
   132      0 :    allocate( dvd(0:lmaxd,0:lmaxd,0:lmaxd,0:lmaxd,0:lmaxd) )
   133      0 :    allocate( dvu(0:lmaxd,0:lmaxd,0:lmaxd,0:lmaxd,0:lmaxd) )
   134      0 :    allocate( uvd(0:lmaxd,0:lmaxd,0:lmaxd,0:lmaxd,0:lmaxd) )
   135      0 :    allocate( uvu(0:lmaxd,0:lmaxd,0:lmaxd,0:lmaxd,0:lmaxd) )
   136      0 :    allocate( p(jmtd,0:lmaxd,0:lmaxd), p_b(jmtd,0:lmaxd,0:lmaxd) )
   137      0 :    allocate( q(jmtd,0:lmaxd,0:lmaxd), q_b(jmtd,0:lmaxd,0:lmaxd) )
   138      0 :    allocate( x(jmtd) )
   139      0 :    allocate( jlpp(0:lmaxd), jj1(0:lmaxd,jmtd), jj2(0:lmaxd,jmtd) )
   140      0 :    allocate( v0(jmtd), vso(jmtd,2) )
   141      0 :    allocate( angso(0:lmd,0:lmd,ntypd) )
   142      0 :    allocate( yl1((lmaxd+1)**2), yl2((lmaxd+1)**2) )
   143       : 
   144      0 :    call cpu_time(t0)
   145      0 :    angso = cmplx(0.,0.)
   146       : c*******************************************c
   147       : c set up < l m sp1 | sigma L | l mp sp2 > c
   148       : c*******************************************c
   149      0 :    DO n=1,ntype
   150      0 :     DO l=1,lmaxd       ! TODO: exclude s-states?
   151      0 :     ll=l*(l+1)
   152      0 :     DO m=-l,l
   153      0 :      lm = ll+m
   154      0 :      DO mp=-l,l
   155      0 :      lmp = ll+mp
   156      0 :      if(l_noco) then
   157      0 :       angso(lm,lmp,n) = anglso(beta(n),alph(n),l,m,sp1,l,mp,sp2)
   158       :      else
   159      0 :       angso(lm,lmp,n) = anglso(theta,phi,l,m,sp1,l,mp,sp2)
   160       :      endif
   161       :      ENDDO
   162       :     ENDDO
   163       :     ENDDO
   164       :    ENDDO
   165      0 :    call cpu_time(t1)
   166      0 :    t11 = t11 + t1-t0
   167       : 
   168       : c***************************************c
   169       : c begin 1st neighbor loop:  <k+b1|  c
   170       : c***************************************c
   171      0 :    do ikpt_b=1,nntot
   172      0 :    bpt = kdiff(:,ikpt_b)
   173      0 :    rk1 = sqrt(dot_product(bpt,matmul(bbmat,bpt)))
   174       : !    rk1= sqrt(dotirp(bpt,bpt,bbmat))
   175       : 
   176       : c***************************************c
   177       : c begin 2nd neighbor loop:  |k+b2>  c
   178       : c***************************************c
   179      0 :    do ikpt_b2=1,nntot2
   180      0 :     indexx = ikpt_b2 + (ikpt_b-1)*nntot2
   181       : 
   182      0 :     bpt2 = kdiff2(:,ikpt_b2)
   183      0 :     rk2 = sqrt(dot_product(bpt2,matmul(bbmat,bpt2)))
   184       : !    rk2= sqrt(dotirp(bpt2,bpt2,bbmat))
   185       : 
   186       :    ! loop over atoms
   187      0 :    DO 210 n = 1,ntype
   188      0 :    lwn = lmax(n)
   189      0 :    r0 = rmsh(1,n)
   190       : 
   191       :    ! set up spherical Bessel functions
   192       :    ! jj1(l,b1*r) and jj2(l,b2*r)
   193      0 :    call cpu_time(t0)
   194      0 :    do i=1,jri(n)
   195      0 :      gs = rk1*rmsh(i,n)
   196      0 :      call sphbes(lwn,gs,jlpp)
   197      0 :      jj1(:,i) = jlpp(:)
   198       : 
   199      0 :      gs = rk2*rmsh(i,n)
   200      0 :      call sphbes(lwn,gs,jlpp)
   201      0 :      jj2(:,i) = jlpp(:)
   202       :    enddo
   203      0 :    call cpu_time(t1)
   204      0 :    t22 = t22 + t1-t0
   205       : 
   206       :    ! set up spherical harmonics
   207       :    ! yl1(lm) for b1 and yl2(lm) for b2
   208      0 :    yl1 = cmplx(0.,0.)
   209      0 :    bkrot=MATMUL(bpt,bmat)
   210       : !    call cotra3(bpt,bkrot,bmat)
   211      0 :    call ylm4(lwn,bkrot,yl1)
   212       : 
   213      0 :    yl2 = cmplx(0.,0.)
   214      0 :    bkrot=MATMUL(bpt2,bmat)
   215       : !    call cotra3(bpt2,bkrot,bmat)
   216      0 :    call ylm4(lwn,bkrot,yl2)
   217      0 :    call cpu_time(t0)
   218      0 :    t33 = t33 + t0-t1
   219       : 
   220       :    ! set up products of radial functions and sph. Bessel
   221      0 :    DO ljj1 = 0, lwn
   222      0 :     DO l = 0, lwn
   223      0 :     DO i=1,jri(n)
   224      0 :      p(i,l,ljj1) = f(n,i,1,l)*jj1(ljj1,i)
   225      0 :      q(i,l,ljj1) = g(n,i,1,l)*jj1(ljj1,i)
   226      0 :      p_b(i,l,ljj1) = f_b(n,i,1,l)*jj2(ljj1,i)
   227      0 :      q_b(i,l,ljj1) = g_b(n,i,1,l)*jj2(ljj1,i)
   228       :     ENDDO
   229       :     ENDDO
   230       :    ENDDO
   231       : 
   232       : c****************************************************c
   233       : c  compute radial integrals             c
   234       : c   <u(l')jj1(ljj1) | vso(lh) | u(l)jj2(ljj2)>   c
   235       : c****************************************************c
   236      0 :    uvu = 0.0; uvd = 0.0; dvu = 0.0; dvd = 0.0
   237      0 :    DO lp = 0, lwn
   238      0 :     DO l = 0, lwn
   239       : 
   240       :     ! construct vso
   241      0 :     v0 = 0.
   242      0 :     IF (jspins.EQ.1) THEN
   243      0 :      v0(1:jri(n)) = vr(1:jri(n),n,1)
   244      0 :      e = ( epar(l,n,1) + epar(lp,n,1) )/2.
   245       :     ELSE
   246      0 :      DO i = 1,jri(n)
   247      0 :       v0(i) = (vr(i,n,1)+vr(i,n,jspins))/2.
   248       :      END DO
   249       :      e = ( epar(l,n,1)+epar(l,n,jspins) 
   250      0 :   >     +epar(lp,n,1)+epar(lp,n,jspins) )/4.
   251       :     END IF
   252       : 
   253      0 :     CALL sointg(n,e,vr(:,n,:),v0,atoms,input,vso) 
   254       : 
   255       :     ! spin-averaging
   256      0 :     if(l_spav)then
   257      0 :       DO i= 1,jmtd
   258      0 :       vso(i,1)= (vso(i,1)+vso(i,2))/2.
   259      0 :       vso(i,2)= vso(i,1)
   260       :      ENDDO    
   261       :     endif
   262       : 
   263      0 :     if(l_socscreen) vso(:,:) = vso(:,:)*socscreen_fac
   264       : 
   265       :     ! calculate radial integrals
   266      0 :     DO ljj1 = 0, lwn
   267      0 :        lmini = abs(lp-ljj1)
   268      0 :        lmaxi = lp+ljj1
   269      0 :        lmx = min(lmaxi,lwn)
   270      0 :      DO ljj2 = 0, lwn
   271      0 :      DO lh = lmini, lmx
   272      0 :        lmini2= abs(lh-ljj2)
   273      0 :        lmaxi2= lh+ljj2
   274       :        if((lmini2.gt.l) .or. (lmaxi2.lt.l).or.
   275      0 :   >      (mod(lmaxi+lh,2).eq.1).or.
   276       :   >      (mod(lmaxi2+l,2).eq.1) ) CYCLE
   277       : 
   278      0 :        DO i=1,jri(n)
   279      0 :         x(i) = p(i,lp,ljj1)*p_b(i,l,ljj2)*vso(i,jspin)
   280       :        ENDDO
   281       :        call intgr0(x(1:jri(n)),r0,dx(n),jri(n),
   282      0 :   >           uvu(lh,l,lp,ljj2,ljj1))
   283       : 
   284      0 :        DO i=1,jri(n)
   285      0 :         x(i) = q(i,lp,ljj1)*p_b(i,l,ljj2)*vso(i,jspin)
   286       :        ENDDO
   287       :        call intgr0(x(1:jri(n)),r0,dx(n),jri(n),
   288      0 :   >           dvu(lh,l,lp,ljj2,ljj1))
   289       : 
   290      0 :        DO i=1,jri(n)
   291      0 :         x(i) = p(i,lp,ljj1)*q_b(i,l,ljj2)*vso(i,jspin)
   292       :        ENDDO
   293       :        call intgr0(x(1:jri(n)),r0,dx(n),jri(n),
   294      0 :   >           uvd(lh,l,lp,ljj2,ljj1))
   295       : 
   296      0 :        DO i=1,jri(n)
   297      0 :         x(i) = q(i,lp,ljj1)*q_b(i,l,ljj2)*vso(i,jspin)
   298       :        ENDDO
   299       :        call intgr0(x(1:jri(n)),r0,dx(n),jri(n),
   300      0 :   >           dvd(lh,l,lp,ljj2,ljj1))
   301       :      ENDDO
   302       :      ENDDO
   303       :     ENDDO
   304       :     ENDDO!l
   305       :    ENDDO!lp
   306      0 :    call cpu_time(t1)
   307      0 :    t44 = t44 +t1-t0
   308       : 
   309       : c***************** SOC CONTRIBUTION **********************c
   310       : c  compute product of the two Gaunt coefficients     c
   311       : c  with the radial integrals (+prefactors)        c
   312       : c*********************************************************c
   313       : c  We deal with two Gaunt coefficients:         c
   314       : c G1 = G( (ltil1, mtil1), (ljj1, mjj1), (lp, mp)    ) c
   315       : c G2 = G( (l , m)    , (ljj2, mjj2), (ltil1, mtil2) ) c
   316       : c*********************************************************c
   317       : c  use Gaunt conditions to reduce number of operations. c
   318       : c  coefficient G(L1,L2,L3) only nonzero if        c
   319       : c    a) l1 + l2 + l3 = even              c
   320       : c    b) |l2-l3| <= l1 <= l2+l3            c
   321       : c    c) m1 = m2 + m3                 c
   322       : c*********************************************************c
   323      0 :    DO ljj1=0,lwn
   324      0 :     lljj1 = ljj1 * (ljj1 + 1)
   325      0 :     cciljj1 = cci**ljj1
   326      0 :     DO mjj1 = -ljj1,ljj1
   327      0 :     lmjj1 = lljj1 + mjj1
   328      0 :     fac1 = cciljj1 * conjg(yl1(lmjj1+1))
   329      0 :     IF(fac1.eq.0.0) CYCLE
   330       : 
   331      0 :     DO lp=0,lwn
   332      0 :      llp = lp*(lp+1)
   333      0 :      lmini = abs(lp-ljj1)
   334      0 :      lmaxi = lp+ljj1
   335      0 :      lmx = min(lmaxi,lwn)
   336      0 :      DO mp=-lp,lp
   337      0 :      lmp = llp+mp
   338      0 :      mtil1=mjj1+mp
   339      0 :      IF(abs(mtil1).GT.lmx) CYCLE
   340       : 
   341      0 :      DO ltil1=lmini,lmx
   342       :       ! Gaunt conditions (G1):
   343      0 :       if((mod(lmaxi+ltil1,2).eq.1).or.
   344       :   >     (abs(mtil1).gt.ltil1)) cycle
   345       : 
   346      0 :       lltil1 = ltil1*(ltil1+1)
   347      0 :       lmtil1 = lltil1+mtil1
   348      0 :       mmin = max(-ltil1,mtil1-1)
   349      0 :       mmax = min( ltil1,mtil1+1)
   350       : 
   351       :       gc1 = gaunt1(ltil1, ljj1, lp, 
   352      0 :   >          mtil1, mjj1, mp, lmaxd)
   353      0 :       fac2 = fac1 * gc1 * (ImagUnit**lp)
   354       : 
   355      0 :     DO ljj2=0,lwn
   356      0 :     lljj2 = ljj2 * (ljj2 + 1)
   357      0 :     ciljj2 = ImagUnit**ljj2
   358      0 :     lmini2 = abs(ltil1-ljj2)
   359      0 :     lmaxi2 = ltil1+ljj2
   360      0 :     lmx2 = min(lmaxi2,lwn)
   361      0 :     DO mjj2 = -ljj2,ljj2
   362      0 :      lmjj2 = lljj2 + mjj2
   363      0 :      fac3 = fac2 * ciljj2 * conjg(yl2(lmjj2+1))
   364      0 :      IF(fac3.eq.0.0) CYCLE
   365       : 
   366      0 :      DO mtil2=mmin,mmax   ! mtil1-1 <= mtil2 <= mtil1+1
   367      0 :      lmtil2 = lltil1+mtil2
   368      0 :      m=mjj2+mtil2
   369      0 :      IF(abs(m).GT.lmx2) cycle
   370       : 
   371      0 :      DO l=lmini2,lmx2
   372       :       ! Gaunt conditions (G2):
   373      0 :       if((mod(lmaxi2+l,2).eq.1).or.
   374       :   >     (abs(m).gt.l)) cycle
   375      0 :       ll = l*(l+1)
   376      0 :       lm = ll+m
   377       : 
   378       :       gc2 = gaunt1( l, ljj2, ltil1,
   379      0 :   >           m, mjj2, mtil2, lmaxd)
   380       : 
   381       :       ! set up prefactor
   382      0 :       cil = fac3 * (cci**l) * gc2 * conjg(angso(lmtil1,lmtil2,n))
   383       : 
   384       :       ! compute T-coefficients
   385       :       tuu(lm, lmp, n, indexx)
   386       :   >     = tuu(lm, lmp, n, indexx)
   387      0 :   >     + cil * uvu(ltil1, l, lp, ljj2, ljj1)
   388       : 
   389       :       tdd(lm, lmp, n, indexx)
   390       :   >     = tdd(lm, lmp, n, indexx)
   391      0 :   >     + cil * dvd(ltil1, l, lp, ljj2, ljj1)
   392       : 
   393       :       tud(lm, lmp, n, indexx)
   394       :   >     = tud(lm, lmp, n, indexx)
   395      0 :   >     + cil * uvd(ltil1, l, lp, ljj2, ljj1)
   396       : 
   397       :       tdu(lm, lmp, n, indexx)
   398       :   >     = tdu(lm, lmp, n, indexx)
   399      0 :   >     + cil * dvu(ltil1, l, lp, ljj2, ljj1)
   400       :      ENDDO!ljj2
   401       :      ENDDO!m
   402       :     ENDDO!l
   403       :     ENDDO!mtil2
   404       :      ENDDO!ljj1
   405       :      ENDDO!mp
   406       :     ENDDO!lp
   407       :     ENDDO!mtil1
   408       :    ENDDO!ltil1
   409      0 :    call cpu_time(t0)
   410      0 :    t55 = t55 + t0-t1
   411       : 
   412       : c************** LOCAL ORBITAL CONTRIBUTION ***************c
   413       : c  determine contributions to T-matrix due to loc. orb. c
   414       : c*********************************************************c
   415      0 :    IF((nlo(n).GE.1).AND.(.NOT.l_skip_loc)) THEN
   416       : 
   417       :      call wann_uHu_soc_tlo(
   418       :   >      input,atoms,
   419       :   >      ntypd,jmtd,lmaxd,jspd,ntype,dx,rmsh,jri,lmax,
   420       :   >      natd,lmd,irank,nlod,llod,loplod,ello,llo,nlo,
   421       :   >      lo1l,l_dulo,ulo_der,flo,flo_b,kdiff,kdiff2,
   422       :   >      nntot,nntot2,
   423       :   >      vr,epar,jspin,jspin_b,jspins,l_spav,theta,phi,
   424       :   >      yl1,yl2,jj1,jj2,p,p_b,q,q_b,n,angso(0,0,n),
   425       :   >      l_socscreen,socscreen_fac,
   426       :   >      tuulo(0,1,-llod,n,indexx),
   427       :   >      tdulo(0,1,-llod,n,indexx),
   428       :   >      tulou(0,1,-llod,n,indexx),
   429       :   >      tulod(0,1,-llod,n,indexx),
   430      0 :   >      tuloulo(1,-llod,1,-llod,n,indexx))
   431       : 
   432      0 :      call cpu_time(t1)
   433      0 :      t66 = t66 + t1-t0
   434       :    ENDIF
   435       : 
   436      0 :  210 ENDDO !loop over atoms
   437       : 
   438       :    enddo !ikpt_b2
   439       :    enddo !ikpt_b
   440       : 
   441       : #if (defined(CPP_MPI) && !defined(CPP_T90))
   442      0 :    CALL MPI_BARRIER(MPI_COMM_WORLD,ierr)
   443       : #endif
   444       : 
   445      0 :    deallocate( dvd, dvu, uvd, uvu )
   446      0 :    deallocate( p, p_b, q, q_b )
   447      0 :    deallocate( x )
   448      0 :    deallocate( jlpp, jj1, jj2 )
   449      0 :    deallocate( yl1, yl2 )
   450      0 :    deallocate( v0, vso, angso )
   451       : 
   452      0 :    if(irank.eq.0) then
   453      0 :    write(*,*)'t_angso =',t11
   454      0 :    write(*,*)'t_sphbes=',t22
   455      0 :    write(*,*)'t_ylm  =',t33
   456      0 :    write(*,*)'t_radint=',t44
   457      0 :    write(*,*)'t_gaunt =',t55
   458      0 :    write(*,*)'t_locorb=',t66
   459       :    endif
   460       : 
   461      0 :    END SUBROUTINE wann_uHu_soc
   462       :    END MODULE m_wann_uHu_soc

Generated by: LCOV version 1.13